Τα αρχεία παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή όμως υπάρχει και η δυνατότητα αποθήκευσης σε δικό σας μέσω όπως σκληρό δίσκο ή USB Flash. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα με επιπλέον χρέωση να εγγραφούν σε CD/DVD και να σας αποσταλούν με courier.