Οι εκφωνήσεις δεν απέχουν από τα δείγματα που ακούσατε στην ιστοσελίδα μας κατά την επιλογή της φωνής. Αν και πάλι επιθυμείτε να ακούσετε το αρχείο για να το εγκρίνετε ή να ζητήσετε επανάληψη εγγραφής τότε θα πρέπει να είστε διαθέσιμος online (όχι με φυσική παρουσία) κατά τη διαδικασία εγγραφής ώστε η επικοινωνία μας να είναι άμεση και όχι ετεροχρονισμένη.